Liên hệ

LIÊN HỆ:

CÔNG TY CỔ PHẦN THẠCH BÀN

 

Địa chỉ:

Tổ 4 P.Thạch Bàn – Q.Long Biên – TP.Hà Nội

Tel:

(84-4)36756653

Fax:

(84-4)36756654

Email:

thachban@thachban.com.vn

*******

CTHĐQT-Tổng giám đốc

Mr.Nguyễn Thế Cường

Tel: (84-4)36756837

Email: cuongnt@thachban.com.vn

 

Phó tổng giám đốc

Mr.Nguyễn Quang Vinh

 

Tel: (84-4)38750701

Emai: vinhtbc@thachban.com.vn

 

 

Phó tổng giám đốc

Mr.Nguyễn Trọng Kiên

 

Tel: (84-4)32407780

Email: kiennt@thachban.com.vn

 

Văn phòng công ty

 

Tel: (84-4)36756653

Fax: (84-4)36756654

Email: thuonglv@thachban.com.vn

Phòng KH-KT

Tel: (84-4)38276494

Email: phupd@thachban.com.vn

Phòng XNK

Tel: (84-4)2191883

Email: sales@thachban.com.vn

Phòng TC-KT

Tel: (84-4)38750657

Email: hoalv@thachban.com.vn

Phòng Kinh doanh

Tel: (84-4)36756682

Fax: (84-4)38750551

Email: kinhdoanh@thachban.com.vn  

            

 

CÁC ĐƠN VỊ CÓ CHỨC NĂNG KINH DOANH KHÁC

 

Showroom Mê Linh Plaza

 

Cty CP Thạch Bàn Miền Bắc

          Tel: (84-4)2191881

        

        

          Tel (84-4)37333928

          Fax: (84-4)37331720

          Email:

CT CP Thạch Bàn Miền Trung

          Tel (84-0511)3816 254

          Fax: (84-0511) 3871948

          Email:

Chi nhánh miền Nam

          Tel: (84-8)38636531

          Fax: (84-8)38637285

          Email: